imageimage

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đổng về việc xin ý kiến bằng văn bản thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã tiến hành thủ tục gửi Thư xin ý kiến đến từng cổ đông (qua đường bưu điện) theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký.

Các ý kiến, phản hồi của Quý cổ đông vui lòng gửi trước ngày 11/05/2010 để Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.        

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được tài liệu, xin vui lòng liên hệ:

-       Cô Lê Phụng Yến Mai

-       Điện thoại: 08-62992006 – Ext: 353

-       Đi động: 0908583550

Xin trân trọng thông báo!

 

Tài liệu đính kèm:

1.   Tờ trình xin ý kiến cổ đông

2.   Phiếu biểu quyết xin ý kiến

3.   Dự thảo Điều lệ sửa đổi

4.   Dự thảo biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

:
image 33 image 0