imageimage

HNX thông báo đưa cổ phiếu VDS ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 22/08/2013

Theo thông báo của Sở GD Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) ra khỏi diện kiểm soát, chi tiết như sau:

 

Ngày chính thức đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát: ngày 22/8/2013

 

Lý do: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2013 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 của Rồng Viết đã xoát xét ngày 29/7/2013 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đạt giá trị dương 5.142.190.890 đồng.

 

Trân trọng thông báo Quý cổ đông.

:
image 54 image 14