imageimage

Nghị quyết chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2011

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011.

:
image 6 image 13