imageimage

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Căn cứ theo quyết định số 266/QĐ-SGDHN ngày 12/5/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được niêm yết cổ phiếu tại HNX với mã cổ phiếu VDS.

 

Căn cứ theo thông báo số 408/TB-SGDHN ngày 12/5/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận hủy đăng ký giao dịch để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

 

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

:
image 28 image 0