imageimage

Quyết định về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Cần Thơ - Công ty CPCK Rồng Việt

Căn cứ theo quyết định số 454/QĐ-UBCK ngày 11/6/2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thành lập Chi nhánh Cần Thơ. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc thành lập chi nhánh Cần Thơ

 

1. Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH CẦN THƠ

 

2. Địa chỉ chi nhánh: Tầng 4, số 08 Phan Đình Phùng, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

3. Người đứng đầu chi nhánh: Ông Võ Duy Đạo - Quốc tịch: Việt Nam

 

4. Phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán


:
image 36 image 41