imageimage

Quyết định về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Nha Trang - Công ty CPCK Rồng Việt

Căn cứ theo quyết định số 263/QĐ-UBCK và quyết định số 264/QĐ-UBCK ngày 21/4/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc thành lập các Chi nhánh như sau:

1.    Tên chi nhánh:     CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

 Địa chỉ chi nhánh:     Tầng 2 tòa nhà số 48 Đường Trần Phú, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

   Người đứng đầu Chi nhánh:      Ông Nguyễn Minh Nhựt            Quốc tịch: Việt Nam

 Phạm vi hoạt động:                   Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.

                                              

 

2.    Tên chi nhánh:    CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH NHA TRANG

  Địa chỉ chi nhánh:    Tầng 3-4 tòa nhà DPS, số 50 bis Đường Yersin, TP.Nha Trang, Tỉnh  Khánh Hòa

    Người đứng đầu Chi nhánh:      Ông Nguyễn Hiếu                     Quốc tịch: Việt Nam

  Phạm vi hoạt động:                   Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán

 

  Quyết định của UBCK chấp thuận thành lập Chi nhánh Đà Nẵng

  Quyết định của UBCK chấp thuận thành lập Chi nhánh Nha Trang

 

 

:
image 21 image 0