imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - ông Lai Tây Hớn

Ngày 26/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - ông Lai Tây Hớn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.

:
image 273 image 18