imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán.

Tải file báo cáo:

  1. Báo cáo tài chính
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính
:
image 206 image 98