imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022; và
  • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3/2022 so với Quý 3/2021.
:
image 49 image 19