imageimage

Rồng Việt công bố biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày 16/03/2023, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 115/QĐ-SGDHCM ngày 09/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.
:
image 186 image 131