imageimage

Rồng Việt công bố bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Kiêm Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt bổ nhiệm Ông Lê Minh Hiền, hiện là Kế toán trưởng giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng kể từ ngày 08/10/2014.

 

Trân trọng thông báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:
image 162 image 41