imageimage

Rồng Việt công bố các Quyết định về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố các Quyết định về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, cụ thể: Từ ngày 17/09/2018, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ đối với bà Trương Thị Thu Hằng và bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Huy giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.

Đính kèm:
- Công văn số 746/2018/CV-PC ngày 17/9/2018 về công bố Quyết định thay đổi Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ;
- Quyết định số 195/2018/QĐ-TGĐ ngày 17/09/2018 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ;
- Quyết định số 196/2018/QĐ-TGĐ ngày 17/09/2018 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.

:
image 269 image 152