imageimage

Rồng Việt công bố đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt công bố thông tin: Ngày 26/06/2018 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).

:
image 79 image 24