imageimage

Rồng Việt công bố đính chính Quyết định số 50/2022/QĐ-HĐQT

Ngày 12/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã công bố thông tin Quyết định số 50/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phân phối cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết.

Nay, Công ty xin đính chính ngày phát hành Quyết định số 50/2022/QĐ-HĐQT như sau:

Ngày ban hành Quyết định

50/2022/QĐ-HĐQT đã công bố

 

Ngày 12 tháng 08 năm 2022

Ngày ban hành Quyết định

50/2022/QĐ-HĐQT đính chính lại

 

Ngày 11 tháng 08 năm 2022

 

:
image 88 image 0