imageimage

Rồng Việt công bố Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2013

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của Rồng Việt trong năm 2013.

 

:
image 45 image 0