imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

Ngày 17/01/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304734965 thay đổi lần thứ 20 ngày 13/01/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp với nội dung điều chỉnh thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty như sau:

 

  • Địa chỉ Trụ sở chính trước khi thay đổi: Tầng 1, 2, 3, 4, tòa nhà Viet Dragon, số 141 Đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Địa chỉ Trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.

:
image 286 image 116