imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Ngày 22/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0304734965-005 của Chi nhánh Vũng Tàu do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/08/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết. 

:
image 171 image 0