imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Cần Thơ thay đổi lần thứ 05

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Cần Thơ thay đổi lần thứ 05 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp ngày 05/01/2023.

 

:
image 101 image 39