imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Ngày 04/10/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0304734965-006 của Chi nhánh Bình Dương do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/10/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.

:
image 36 image 17