imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Vũng Tàu thay đổi lần thứ 01

Ngày 25/10/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0304734965-005 thay đổi lần thứ 01 ngày 24/10/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh của Chi nhánh Vũng Tàu như sau:
  1. Người đứng đầu chi nhánh trước khi thay đổi: Huỳnh Thành Nam
  2. Người đứng đầu chi nhánh sau khi thay đổi: Nguyễn Huy Bằng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết. 

 


:
image 65 image 78