imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng

Ngày 02/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.

:
image 516 image 47