imageimage

Rồng Việt công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố thông tin về Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, theo đó điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty từ Vốn điều lệ cũ 700 tỷ đồng lên Vốn điều lệ mới 910 tỷ đồng.

Đính kèm:

  1. Công văn số 89/2018/CV-PC ngày 26/01/2018
  2. Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 25/01/2018.
:
image 169 image 0