imageimage

Rồng Việt công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GPĐC-UBCK ngày 05/01/2023, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với nội dung điều chỉnh thay đổi địa chỉ Trụ sở chính và thông tin cá nhân của Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Thông tin địa chỉ Trụ sở chính:

  • Địa chỉ Trụ sở chính trước khi thay đổi: Tầng 1, 2, 3, 4, tòa nhà Viet Dragon, số 141 Đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Địa chỉ Trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin cá nhân của Người đại diện theo pháp luật: Thay đổi giấy tờ pháp lý của Người đại diện theo pháp luật từ Chứng minh thư nhân dân sang Thẻ căn cước công dân.

:
image 208 image 87