imageimage

Rồng Việt công bố kết quả kinh doanh Q2/2022 (theo Báo cáo tài chính riêng lẻ)

Quý 2 năm 2022, Rồng Việt ghi nhận 153 tỷ đồng doanh thu, giảm 53% so với Q2/2021. Sau 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu lũy kế của Rồng Việt đạt 456 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 39% kế hoạch năm 2022, trong khi tổng chi phí đạt gần 593 tỷ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm 2021 và tương ứng 88% kế hoạch năm 2022.

Theo đó lợi nhuận sau thuế Q2/2022 của Rồng Việt ghi nhận âm 233,8 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ghi nhận âm 128,7 tỷ đồng.

:
image 223 image 39