imageimage

Rồng Việt công bố ký hợp đồng kiểm toán BCTC và BCTLATTC ngày 05/07/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng việt công bố ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (BCTLATTC) ngày 05/07/2016.

:
image 111 image 45