imageimage

Rồng Việt công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

:
image 26 image 27