imageimage

Rồng Việt công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:
image 68 image 34