imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 28/2021/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

:
image 1526 image 52