imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v đề nghị Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM cấp hạn mức tín dụng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

:
image 186 image 0