imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v đề nghị Vietcombank - CN. Hoàng Mai cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 17/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai (Vietcombank - CN.Hoàng Mai) cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
:
image 54 image 94