imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (người có liên quan của Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

:
image 633 image 15