imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT và Quyết định TGĐ liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Vũng Tàu

Ngày 23/05/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Vũng Tàu; và
  • Quyết định số 127/2022/QĐ-TGĐ ngày 23/5/2022 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu.
:
image 534 image 19