imageimage

Rồng Việt công bố Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

  1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Tổng giám đốc sẽ là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.
  2. Thời hạn hiệu lực: Kể từ ngày 08/02/2021.
:
image 8550 image 1