imageimage

Rồng Việt công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật Chứng Khoán năm 2019, ngày 22/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/04/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ Đông được biết.

:
image 738 image 153