imageimage

Rồng Việt công bố NQ HĐQT v/v triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

:
image 912 image 36