imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Ngày 18/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, hiện là Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kể từ ngày 18/04/2017, thời hạn bổ nhiệm 36 tháng.

    :
    image 320 image 0