imageimage

Rồng Việt Công bố quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Chứng khoán

Vào ngày 15/01/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định số 46/QĐ-UBCK ngày 11/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Chứng khoán.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định sửa đổi Quyết định số 32/QĐ-UBCK ngày 11/01/2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt với nội dung:
Địa chỉ chi nhánh: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Toàn văn Quyết định được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: www.vdsc.com.vn

:
image 185 image 0