imageimage

Rồng Việt công bố quyết định của UBCKNN về việc tiếp tục chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ Giao dịch trực tuyến

Rồng Việt công bố quyết định của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) về việc tiếp tục chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ Giao dịch trực tuyến cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

:
image 166 image 0