imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành và Cán bộ quản lý

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-HĐQT, Quyết định số 16/2021/QĐ-HĐQT và Quyết định số 17/2021/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm các nhân sự Ban điều hành và Cán bộ quản lý, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành và Cán bộ quản lý Công ty như sau:

1. Thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lê Minh Hiền.
Thời hạn hiệu lực: Kể từ ngày 08/02/2021.

2. Bổ nhiệm Ông Lê Minh Hiền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty
Thời hạn hiệu lực: Kể từ ngày 08/02/2021.

3. Bổ nhiệm Bà Dương Kim Chi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
Thời hạn hiệu lực: Kể từ ngày 08/02/2021.

:
image 8371 image 0