imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định HĐQT về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 49/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.

:
image 180 image 15