imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Đồng Nai

Căn cứ theo Quyết định số 921/QĐ-UBCK ngày 19/10/2023 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Đồng Nai do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Chi nhánh Đồng Nai của Công ty chúng tôi như sau:

1. Thông tin trước khi thay đổi:

Giám đốc chi nhánh là Ông Trần Quang Khải

2. Thông tin sau khi thay đổi:

Giám đốc chi nhánh mới là Ông Nguyễn Thế Hoài

:
image 101 image 52