imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Nha Trang

Ngày 07/4/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định số 193/QĐ-UBCK ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Nha Trang của Công ty với nội dung như sau:

- Địa điểm chi nhánh cũ: Tầng 3, 4 tòa nhà DPS, số 50 bis Đường Yersin, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Địa điểm chi nhánh thay đổi: Tầng 7 tòa nhà Sacombank, số 76 đường Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng./.

:
image 215 image 15