imageimage

Rồng Việt công bố thay đổi giám đốc Chi nhánh Nha Trang

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Nha Trang của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:

Người đứng đầu Chi nhánh Nha Trang - CTCP Chứng khoán Rồng Việt

- Họ và tên: Nguyễn Chí Trung

- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

- CMND số: 024202717 cấp ngày 14/11/2003 tại TP. HCM

- Địa chỉ thường trú: 52 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình

:
image 366 image 59