imageimage

Rồng Việt công bố thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Căn cứ Quyết định số 82/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 3/5/2012 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

 

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Phạm Hữu Phú                Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 28/9/1959               Dân tộc: Kinh                    Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 022459658

- Ngày cấp: 28/10/2004                           Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM

- Chỗ ở hiện tại: Số 153/13 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Tp. HCM

:
image 29 image 10