imageimage

Rồng Việt công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

 

- Họ và tên:    Nguyễn Miên Tuấn

- Chức vụ:      Chủ tịch Hội đồng quản trị

- CMND số:     260799742 cấp ngày 2/11/2007 tại Bình Thuận.

:
image 292 image 83