imageimage

Rồng Việt công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT và bổ nhiệm Phó TGĐ

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT và bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:

 

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

 

-  Hội đồng quản trị đã chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 của Ông Phạm Hữu Phú kể từ ngày 09/7/2013 theo nguyện vọng cá nhân.

 

- Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm bổ sung Ông Trần Tấn Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị Rồng Việt nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 10/7/2013. Ông Trần Tấn Lộc hiện là Phó Tổng giám đốc thường trực Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), đại diện phần vốn của Eximbank tại Rồng Việt.

 

2. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:

 

- Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Khối kinh doanh môi giới giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Nha Trang kể từ ngày 15/7/2013.

 

:
image 129 image 32