imageimage

Rồng Việt công bố thông tin về việc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Châu Á không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ("Rồng Việt") trân trọng công bố thông tin về việc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Châu Á không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Rồng Việt.

:
image 7250 image 17