imageimage

Rồng Việt công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2017 với Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2017 với Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam vào ngày 29/05/2017.

:
image 65 image 11