imageimage

Rồng Việt công bố việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

Ngày 14/04/2017, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã ban hành các Quyết định thay đổi Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Theo đó, Hội đồng quản trị cho thôi nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ đối với Ông Trần Đức Huy và bổ nhiệm Bà Trương Thị Thu Hằng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ kể từ ngày 14/04/2017.

Trân trọng thông báo.

    :
    image 158 image 114