imageimage

Rồng Việt đính chính thông tin công bố Báo cáo thường niên 2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kính gửi lại Quý Cơ quan bản “ Báo cáo thường niên 2013” đã cập nhật đầy đủ thông tin để công bố đến cổ đông.

Trân trọng.

:
image 164 image 50